Zdravotná starostlivosť

Celoročná zdravotná starostlivosť:

  • dôkladné vyšetrenie
  • laboratórne odbery
  • konzultácia výsledkov
  • predpis liekov
  • príp. odporučenie na vyšetrenie k špecialistovi
  • poradenstvo vo výžive
  • poradenstvo pri odvykaní od fajčenia
  • návštevná služba
  • očkovanie (povinné aj nepovinné)

Preventívne prehliadky:

  • vstupné, zákonné, v súvislosti so zamestnaním,
  • podrobné vyšetrenie,
  • laboratórne odbery,
  • nad 40 rokov EKG vyšetrenie (priamo v našej ambulancii),
  • nad 50 rokov vyšetrenie stolice na skryté krvácanie,
  • konzultácia výsledkov vyšetrení
  • návrh na zmenu životosprávy, prípadne ďalšieho vyšetrovacieho a liečebného postupu.

Ďalšie výkony:

  • infúzie
  • vydávanie potvrdení:
    • spôsobilosť:
     • vodičský preukaz, vodiči z povolania
     • SBS
     • držanie zbrane a streliva
     • zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve
    • prihláška na VŠ
    • adopcia dieťaťa
    • potvrdenia pre komerčné poisťovne (životné a úrazové poistenie)
    • a ďalšie potvrdenia.
  • poradenstvo v oblasti sociálnej posudkovej činnosti:
    • pre Sociálnu poisťovňu
    • pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:
     • preukaz ŤZP
     • parkovací preukaz
     • odkázanosť na opatrovanie a podobne