MUDr. Jana Bendová

8.2.2016 som bola menovaná Dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za školiteľku v odbore všeobecné lekárstvo.

Od roku 2012 pracujem ako posudkový lekár – najprv v Bratislave na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, neskôr na ÚPSVaR Pezinok a od 1.1.2015 pre Mesto Senec a obce Hurbanova Ves a Tureň. 2.12.2015 som atestáciou ukončila špecializačné štúdium v posudkovom lekárstve.

Od roku 2013 prednášam všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študentom 5. ročníka medicíny.

V roku 2013 som spoluorganizovala svetovú konferenciu všeobecných lekárov WONCA World v Prahe.

V roku 2012 som bola ocenená Dikantovou cenou - cenou za najlepšiu prednášku v odbore všeobecné lekárstvo.

V rokoch 2010 - 2014 som bola členkou výboru Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, podieľala som sa hlavne na odbornej príprave kongresov spoločnosti a medzinárodnej spolupráci.

V rokoch 2010 – 2014 som reprezentovala slovenských všeobecných lekárov v medzinárodných organizáciách - WONCA - svetová organizácia praktických a rodinných lekárov, EURACT – organizácia učiteľov všeobecného lekárstva a EGPRN - organizácia všeobecných praktických lekárov orientovaných na vedu a výskum.

  • 7 rokov praxe v nemocnici – pracovala som v Nitre a neskôr v Podunajských Biskupiciach na viacerých oddeleniach
    (vnútorné lekárstvo, tuberkulóza a pľúcne ochorenia, geriatria, diabetológia)
  • 3 roky som pracovala v Bratislave na oddelení liekovej bezpečnosti vo firme zameranej na skúšanie nových liekov
  • 1 rok som strávila vo Veľkej Británii ako au-pair, aby som sa naučila angličtinu
  • od roku 2007 pracujem na ambulancii ako všeobecný lekár pre dospelých vo Veľkom Bieli

 Životopis